-QUY ĐỊNH CHUNG

Company_establishment_service

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2020

Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành như sau: 
Accounting_service

Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư được quy định tại Điều 10, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2020 như sau: 
Company_establishment_service_in_HCM_City_Vietnam_1

Quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020

Quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 48, Luật đầu tư 2020 như sau: 
Company_establishment_consultancy_service

Quy định về ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020

Quy định về ngừng hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 47, Luật đầu tư 2020 như sau: 
Company_establishment_service_in_HCM_City_Vietnam

Quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020

Quy định chuyển nhượng dự án đầu tư được quy định tại Điều 46, Luật đầu tư 2020 như sau:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu