-CÔNG TY CỔ PHẦN

Company_establishment_service_in_Vietnam

Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020

Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020 như sau: 
Dich_vu_thanh_lap_cong_ty_2

Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020

Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 127 Luật doanh nghiệp 2020 như sau: 
Company_establishment_consultancy_service_1

Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020

Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp 2020 như sau: 
Company_establishment_service

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần được quy định tại Điều 150 Luật doanh nghiệp 2020 như sau: 
Company_establishment_consulting_service

Chào bán cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020

Chào bán cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu