-THÀNH LẬP

Set_up_representative_office_in_Vietnam_1

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện nước ngoài theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 30, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau: 
Advising_establishment_of_representative_office_in_Vietnam

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được quy định tại Điều 18, 19, 20, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau: 
Starting_a_presentative_office_in_Vietnam

Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được quy định tại Điều 14, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau: 
Establishment_procedure_of_representative_office_in_Vietnam_

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được quy định tại Điều 11, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau: 
Set_up_representative_office_in_Vietnam

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Điều 10, Nghị định 07/2016/NĐ-CP được quy định như sau:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu