Danh mục

-SẢN XUẤT PHẦN MỀM

Thông tư 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

Thông tư 13/2020/TT-BTTTT ngày 03 tháng 07 năm 2020 của Bộ thông tin Truyền thông, quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản ...

Thông tư 09/2013/TT-BTTTT về việc ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử.

Thông tư 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 04 năm 2013 của Bô thơng tin Truyền thông về việc ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và ...

Thông tư 16 /2014/TT-BTTTT Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Thông tư 16 /2014/TT-BTTTT  ngày 18 tháng 11 năm 2014, của Bộ Thông tin Truyền thông, quy định việc xác định hoạt động sản xuất ...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07