Danh mục

THUẾ VAT

Công văn số 7095/CTHN-TTHT của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về chính sách thuế đối với phần mềm máy tính

Công văn số 7095/CTHN-TTHT ngày 10 tháng 03 năm 2021 của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về chính sách thuế đối với phần mềm máy ...

Công văn số 94769/CT-TTHT của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về việc thuê nhà thầu đối với dịch vụ điện toán đám mây

Công văn số 94769/CT-TTHT ngày 29/10/2020 của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về việc thuê nhà thầu đối với dịch vụ điện toán đám ...

Công văn số 332/CT-TTHT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Cục thuế Tp.Hà Nội về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm.

Công văn số 332/CT-TTHT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Cục thuế Tp.Hà Nội về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm.

Văn bản hợp nhất thông tư hướng dẫn thuế VAT số 14/VBHN-BTC ngày 09/05/2018

Văn bản hợp nhất các thông tư hướng dẫn về thuế VAT số 14/VBHN-BTC ngày 09/05/2018 của Bộ tài chính.

Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Văn bản hợp nhất Nghị định số 10/VBHN-BTC ngày 07/05/2018, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị ...

Văn bản hợp nhất luật thuế GTGT số 01/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016

Văn bản hợp nhất luật thuế GTGT số 01/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016. Hợp nhất Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013, Luật số 71/2014/QH13 ...

Công văn số 2962/CT-TTHT của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Công văn số 2962/CT-TTHT ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần ...

Công văn số 7328/CT-TTHT của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về xác định thuế suất thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN

Công văn số 7328/CT-TTHT ngày 23/02/2018 của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về xác định thuế suất thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN.

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng

Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và ...

Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế gía trị gia tăng

Nghị định 209/2013/NĐ-CP, ngày 18 tháng 12 năm 2013, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế gía trị gia tăng.

Luật thuế giá trị gia tăng 13/2008/QH12

Luật thuế giá trị gía tăng 13/2008/QH12, thông quan ngày 03/06/2008, quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, ...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu