HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

Dich_vu_k_toan_Sao_Vang

Các báo cáo người đăng ký hành nghề và doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải nộp hàng năm

Căn cứ quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Danh mục các báo cáo và các biểu mẫu mà kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp dịch vụ kế toán cần nôp thường xuyên hàng năm như sau: 
Accounting_service

Quy định về cập nhật kiến thức hàng năm của kế toán viên hành nghề theo thông tư 292/2016/TT-BTC

Cập nhật kiến thức hàng năm của kế toán viên hành nghề được quy định tai Điều 5, thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 như sau: 
Cong_ty_ke_toan_sao_vang_2

Một số hành vi vi phạm về kế toán cần lưu ý theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Vi phạm quy định về thuê làm dịch vụ kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán. Vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính. Vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP: 
Accounting_service

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng đã được Bộ tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính .... 
LUAT_SAOVANG_02

Công ty Kế toán Sao Vàng đủ điều kiện hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật

Bội tài chính xác nhận, Công ty Kế toán Sao Vàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề kế toán và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu