CƯ TRÚ

Dich_vu_lam_the_tam_tru_1

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú theo Luật xuất nhập cảnh 2014

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú theo quy định tại Điều 36, Luật xuất nhập cảnh 2014 như sau: 
temporary_residence_cards

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú theo Điều 37, Luật xuất nhập cảnh 2014, gốm: a) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh; b) Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh; c) Hộ chiếu; d)Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định (Điều 36). 
Dich_vu_lam_the_tam_tru_4

Các trường hợp và điều kiện xét cho thường trú theo quy định của Luật xuất nhập cảnh 2014

Các trường hợp và điều kiện xét cho thường trú theo quy định tại Điều 39, Điều 40, Luật xuất nhập cảnh 2014 như sau: 
Dich_vu_lam_the_tam_tru_5

Thủ tục giải quyết cho thường trú theo quy định của Luật xuất nhập cảnh 2014

Thủ tục giải quyết cho thường trú được quy định tại Điều 41, Điều 42, Luật xuất nhập cảnh 2014 như sau: 
Dich_vu_lam_the_tam_tru_6

Quy định về cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú theo Luật xuất nhập cảnh 2014

Quy định về cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú được quy định tại Điều 43, Luật xuất nhập cảnh 2014 như sau:
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07