Danh mục

THƯƠNG MẠI

Luật thương mại năm 2015

Luật thương mại 36/2005/QH11, thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006, quy định về ...

Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2016, quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân ...

Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018, quy định chi tiết Luật thương mại và  Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua ...

Thông tư số 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ

Thông tư số: 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm ...

Nghị định 98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày ngày 26 tháng 8 năm 2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, ...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07